Alle Eastermarders en oare lêzers fan Eastermar.nl in lokkich en sûn 2008 tawinske!

fjoerwurk.jpg

 

De Nederlanners hawwe dizze âld en nij foar 60 miljoen euro de loft ynsketten. De restanten fan dit gigantyske bedrach moasten op nijjiersmoarn fansels al wer opromme wurde.

fjoerwurk_opfromje.jpg

Edou Ritsma wie alwer yntiids yn it spier om de boel op te feien.

 

Nijjiersdûk by de Leien: "It spul kin dy der wol ôffrieze!"

Noch grau fan de oaljekoeken en appelflappen, in stik pine holle of noch dôf fan it karbidsjitten. De dielnimmers fan de nijjiersdûk by it teehûs de Leijen moasten der oan leauwe. In wettertemperatuer fan om de 0 graden hinne. Jawol jo lêze it goed: nul graden, it iis lei der yn. Boppesteande reaksje fan in taskôger wie dan ek net alhiel om 'e nocht. Ek in pear Eastermarders weagen har oan it kâlde wetter. Sjoch jûn ek mar efkes nei Omrop Fryslân foar in ferslach.

dsc_6703_c.jpg

 

dsc_6718_c1.jpg

 

 

 

 

 

Oar doarps- en ferieningsnijs: