Om 17.00 oere, krekt foar it waaralarm, mei lead yn 'e skuon nei bûten. Dat lead is wol nedich, it giet der om wei, wynkrêft 10-11!
Ofwachtsje hoe't Eastermar der moarn hinneleit.

koade read

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: