De otter, dy 't frou de Jong by kamping de Lits ôfrûne sneon sjoen hat, koe wolris in murd of fret wêze. Dit meldt Omrop Fryslân hjoed nei oanlieding fan de útstjoering fan moandeitejûn op Omrop Fryslân Televyzje.
Muskusrottebestrider Jan Dijksma tinkt dat it faaks in murd is en neffens Addy de Jongh fan Otterstation Nederland kin it bistke ek in fret wêze. De 'otter' hat him net wer sjen litten, sadat de kenners op dit stuit gjin 100% wissichheid jaan kinne.

Sjoch op de side fan Omrop Fryslân of de útstjoering fan moandeitejûn.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen