Tiid wer foar muzyk, smûk byelkoar sitte, binnen en mei goed waar bûten mei in drankje en in flaubyt.
Dat kin sneintemiddei 22 april yn Meerzigt!

'Slordige zondag' presintearret snein 22 april de akoestyske rock-coverband TWO FACES, een duo bestaande uit Jos Harteveld (leadzang en gitaar ) en Eddie Mulder (leadgitaar en zang ) dat akoestische rockclassics brengt. Jos en Eddie spelen al elf jaar samen en leerden elkaar kennen in het Friese Pink Floyd Project waar ze de eerste vijf jaar in speelden. Ook spelen ze samen in de Symfonische rockformatie Leap Day. Two Faces wordt regelmatig, en steeds vaker, geboekt: het repertoire spreekt een breed publiek aan en ondanks de minimale bezetting weten ze toch een 'groot geluid' neer te zetten.

Tagong fan 14.30 oere ôf. TWO FACES spilet fan 15.00 oere ôf. Entree: € 10,- ynkl. kofje. Letter kinne jo wat ite: wat de pot skaft. Net stinne, derhinne. Wy rekkenje op jimme!

Groetnis, Eit, Kor, Christiaan, Sytse en Anna

meerzichtlogo

 meerzicht1