Vrijdag 21 september 2012 om 19.30 uur bij Paviljoen de Leyen

(Rottevalle) een optreden van het dorpskoor 'Koardinaasje'.

VRIJ ENTREE     Ieder is welkom!

ABA 5998