Op 23 april a.s. zal Koardinaasje, samen met een gastkoor dat enkele dagen in Eastermar doorbrengt, een lenteconcert verzorgen. Het is het gemengd Broeks Koor de Vroolijkheid uit Brummen (bij Zutphen). 'De Vroolijkheid' heeft zijn liederen gevat in een verhaal over liefde en de rivier de IJssel. Naast ieders eigen repertoire zullen beide koren ook samen enkele liederen ten gehore brengen. IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

Plaats: de Hege Stins te Eastermar

Tijd : 20.00 uur

Vrij entree, na afloop mogelijkheid voor een vrijwillige bijdrage

koordinaasje