LENTECONCERT

Op 23 april a.s. zal 'Koardinaasje' samen met een gastkoor dat enkele dagen in Eastermar doorbrengt, een lenteconcert verzorgen. Het is het gemengde 'Broeks Koor de Vroolijkheid' uit Brummen (bij Zutphen).

Het Broeks Koor heeft zijn liederen gevat in een verhaal over liefde en 'hun' rivier de IJssel. Naast ieders eigen repertoire zullen beide koren ook samen enkele liederen ten gehore brengen.

Plaats: de Hege Stins te Eastermar

Tijd : 20.00 uur

Vrij entree, vrije bijdrage

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

Klik hier voor de poster 

koordinaasje