De Noardlike Fryske Wâlden, een bijzonder landschap van graslanden omringd door elzensingels, dykswâlen en pingo’s. Een gebied met een unieke flora en fauna en veel biodiversiteit. Agrarische  Natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden wil dit graag aan iedereen laten zien: aan de mensen die er wonen en aan bezoekers van buitenaf.

Voorstelling NFW
foto: Marcel van Kammen

Daarom maakt zij samen met een professioneel cultureel team en de inwoners van dit bijzondere gebied de voorstelling LandschapsSymfonie. De bomen vormen coulissen, het boerenland het toneel. De boeren, hun vee, de natuur en de mensen die er wonen zijn de hoofdrolspelers.

De voorstelling zal plaatsvinden op 1 september, voorafgaand aan het straatfestival Easterbarren in Eastermar. Het is tevens één van de projecten van het community-art programma 'de Reis' van Keunstwurk, dat uitdagende ideeën en initiatieven uit de Friese samenleving helpt realiseren. De Reis is onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Binnenkort gaat choreografe Willy van Assen met het team op pad door het gebied op zoek naar inspiratie en verhalen van mensen die er wonen. Muzikanten van Fanfare Joost Wiersma zullen tijdens de uitvoering zorgen voor muzikale ondersteuning. Help je mee?

Wij, de Noardlike Fryske Wâlden en het artistieke team, zoeken hulp in allerlei vormen: tussen en achter de coulissen: boeren/boerinnen met tractoren, dansers, handige mensen, verkeersbegeleiders, noem het maar op.
Uiteindelijk krijgt het geheel vorm door ideeën van alle betrokkenen! Als je interesse hebt om aan deze voorstelling mee te werken, kom dan naar de informatie-avond op 3 april aanstaande in de Hege Stins te Eastermar.  Aanvang: 20.00 uur.

Aanmelden via: landschapssymfonie@gmail.com

Voor een trailer van het project, zie: https://youtu.be/os-0vzeBTv0

Voor meer info over de Noardlike Fryske Wâlden: noardlikefryskewalden.nl

Voor meer info over de Reis: dereis.frl

LandschapsSymfonie wordt mogelijk gemaakt door Rabobank Drachten en Noordoost Friesland, de Reis, en MUZtheater.

Hopelijk tot ziens,

Albert van der Ploeg, voorzitter Vereniging Noardlike Fryske Wâlden