14 december 2011: Metercontrole dag in de Apotheek van P.S. Wiersema te Eastermar.

Laat ook uw bloedglucosemeter controleren op de Metercontroledag.

Op woensdag 14 december 2011 organiseert de Apotheek van P.S. Wiersema een
Metercontroledag. Tijdens deze dag kunnen mensen met diabetes die aan zelfcontrole doen
hun eigen bloedglucosemeter kosteloos laten controleren. Een goed functionerende meter is
voor diabetespatiënten van groot belang omdat hun handelen hierop gebaseerd is. Ook kunnen
mensen met diabetes tijdens de Metercontroledag met hun vragen over zelfcontrole van de
bloedglucose terecht bij de apotheek.

De Metercontroledag vindt plaats in de praktijk van dokter P.S. Wiersema, E.M. Beimastrjitte
46 te Eastermar. Wilt u meedoen aan deze dag of een afspraak maken voor een gratis controle
van uw eigen bloedglucosemeter? Neem dan contact op met de apotheek op telefoonnummer:
0512-471221.

esculaap blauw