Alle wiken wurdt der in dokumintêre fan Omrop Fryslân útstjoerd op Nederlân 2. Ofrûne snein wiene âlde folksferhalen it ûnderwerp: 'Fjouwer warskôgings fan de dea'. Ien fan de grutste samlers fan folksferhalen, mei nammen út de Wâlden, wie fansels Dam Jaarsma. Jaarsma wurdt dan ek wiidweidich besprutsen. Op dizze side is in dossier oer de man te finen, dy 't syn libben lang oan de E.M. Beimastrjitte nr. 18 wenne hat.

De dokumentêre is werom te sjen fia dizze ferwizing.

Image
Dam Jaarsma

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen