Van 19 tot en met 21 september 2007 organiseerde LCGW-district Noord een uitwisseling met Vlaanderen. Een delegatie van Vlaamse jeugdconsulenten werd ontvangen in het noorden. In het driedaagse programma was aandacht voor de integrale noordelijke jeugdaanpak en de brede school-ontwikkelingen.
Om Vlamingen te laten zien hoe we in onze gemeente bezig zijn met de clustering van voorzieningen, werd er een bezoek gebracht aan de Kjellingen. Dorpsbelangvoorzitter Hamstra en Wieny Toren vertelden de Vlamingen hoe het project in Eastermar gerealiseerd is.

Image

Image

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: