Wa't fan rêst hâldt moat de sneintemoarn nei it doarpsfeest yn Eastermar wêze. Wa't fan drokte hâldt moat de trije dagen dêr foar yn it Brûsplak fan de Wâlden wêze. Trije dagen, it klinkt altyd as lang, mar it fljocht foarby. De kompliminten foar de feestkommisje en de spultsjekommisje foar wer in poerbêst doarpsfeest mei ferrassende, mar ek mei tradisjoneel oanwêzige eveneminten. It rûn allegear as in trein. Ek foar de diskemerk en de feemerk in dikke tsien. En dat iene buike, krekt nei it ringriden binne wy al lang ferjitten. Wat in waar!

bekers
Neffens dizze fotograaf is dit dé bekerwinner fan 2009

bord
Sa sneu, it is net slagge (ynstjoerd troch Martsje Mud)


Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: