't Heeft heel wat hoofdbrekens gekost, vooral aan het einde, maar hij is er: de jeu-de-boulesbaan op 't Hof. 't Hof wil de meest bekende Franse volkssport op deze manier voor de hele buurt, ja zelfs voor het hele dorp toegankelijk maken. Op de nationale Burendag mocht 't Hof zich met recht even la court noemen. Het was een dagje van du pain, du vin en du grind en zand. 's Morgens vroeg werden de vrolijk fluitende vogeltjes in de boomwal op 't Hof al gauw overstemd door Fokke op de kraan. Er werd een gat gegraven dat vervolgens werd volgestort met zand.

Vele buurtgenoten voegden zich bij de werkende klasse en stak een schep toe. Na het zand was het de beurt aan het anti- worteldoek en een laag fijn grind. Tussendoor was er veel aandacht voor de inwendige mens - l'homme interne - zoals dat op 't Hof gebruikelijk is. Koffie en cake en tussen de middag een volledig verzorgde lunch voor 13 personen.

We waren in het gelukkige bijzijn van twee ervaren hoveniers en één van hen leerde ons de kunst van het tropisch hardhout doorzagen met een betonbandenzaag. Toen de rook optrok, bleek het betreffende hout inderdaad doormidden te zijn. Verliep alles vlekkeloos? Ja, afgezien van een klein ongelukje en een grote discussie over de plaats van het bord. Een stukje vakwerk van onze creatieve buurtgenoot Jan Taeke. Maar hij ligt er.

De feestelijke opening werd ingeleid door voorzitter Sipke en toen was het de beurt aan de jongste en de oudste buurtbewoner om de eerste bal te werpen. Koffie en gebak ging rond, gevolgd door het traditionele biertje. Altijd wat te vieren daar. Maar als buurtbewoner ben ik trots op deze groep enthousiaste Hoffelingen, die ervoor zorgden dat Burendag 2013 een groot succes werd. 

Chapeau, heren en dames!

SAM 0407a

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: