Zaterdag 9 december jl. werd tijdens de Krystmerk in Eastermar een snertactie gehouden voor SamenLoop voor Hoop.

Maar liefst 19 vrijwilligers hadden samen zo'n 100 liter snert gekookt. De snert werd verkocht door leden van het team Soarchsum, waarmee zij € 410 hebben verdiend. SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs wandelestafette, waarbij teams zich zowel sportief als financieel inzetten voor KWF Kankerbestrijding.

De SamenLoop voor Hoop Eastermar vindt plaats op 25 en 26 mei 2018. Belangstellende teams kunnen zich opgeven via

www.samenloopvoorhoop.nl/eastermar

Snertactie

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: