De útslach fan it Snertbarren is:

1. Carolien van Herwijnen
2. Jannes Hamstra
3. Geartsje Koopmans

Yn totaal is der 230 liter snert ferkocht, makke troch 22 dielnimmers. It gemiddelde sifer fan de sjuery wie in 7,2.
Ek TIP is tefreden mei 120 dielnimmers oan de kuiertocht, mei tank oan de oprop fia Omrop Fryslân Radio.
Oan 'e ein fan de wike wurdt bekend makke hoefolle it Snertbarren opsmiten had. De opbringst giet nei de 'Voedselbank' Smellingerlân.

snertbarren, temperatuur meten

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: