optreden

Fan 10 oant en mei 15 juny wurdt yn Burgum it Skots-en Folkfestifal hâlden. Op dit barren trede ferskate dûns en muzykgroepen út de hiele wrâld op.

Yn Eastermar wiene ek in tal gasten ûnderbrocht. Ferskate Eastermarders hiene der dy wike in pear útfanhûzers by. Dit wiene foaral bern út Letlân wei. Om harren tank foar al de goede soargen út te sprekken en om de Eastermarders ris kennis mei in oare kultuer meitsje te litten waard in optreden hâlden foar alle skoalbern.

Der wiene optredens fan twa groepen: dy út Letlân wei, en as spesjale act kaam der in groep út Mongoalië wei.

De groep út Letlân hat as namme "MÊMELÎTE". Hja komme út it plak Bauska, wat sa’n sechstich kilometer fan de haadstêd Riga leit. De namme fan de groep is ûntstien út de nammen fan de trije rifieren dy’t om de stêd hinne streame.
“KHUKH MONGOL" is de namme fan de groep út Mongoalië. It betsjut fan: Blauwe Mongoal. Mongoalië stiet nammentlik bekend om syn blauwe loften. It is de kleur sa sizze hjasels fan alle Mongoalen. Dizze groep bestiet noch mar fiif jier mar hat al in protte suksesfolle optredens dien oer hiel de wrâld hinne.

It optreden yn Eastermar wie in grut sukses.

(foto's: Simon Bosma)

 optreden 3

Swaaie nei fotograaf

tegearre mei Eastermarder bern

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: