Omsjen nei 't Silersbarren

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: