t jierlijkse klompkesilen, organisearre troch WSV 'Tusken Mar en Leyen', hat dit jier wer plak fûn by it swimmersplak. De dielnimmers, ynklusyf achterban, wiene wer och-sa fanantyk.
Yn de frije klasse wie dit jier in definitive trochbraak fan de catamaran en trimaran te sjen. Yn de klompklasse is it meitsjen fan de kiel fan in âlde nûmerplaat te in nije trent. Ek aardich is op te merken dat de klompkesilerij in echte tradysje wurdt. Guon klompen dogge al jierren mei en hawwe, lyk as de echte skûtsjesilerij, harren eigen spesifike eigenskippen dêr 't rekken mei hâlden wurde moat.
Ien fan de âldste skipkes dy't meidocht is dy fan Willem Veenstra. Ea makke troch pake en restaurearre troch heit en in 'beste siler'. En dan hawwe wy it hjir oer in boatsje fan 30 jier âld.

klompkes2006.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: