Eén keer per jaar verzamelt Dorcas een week lang voedsel voor de allerarmsten.
Dorcas deed deze actie voor de 19 keer en zelf heb ik deze actie voor de eerste keer gedaan.
Alle Eastermarders hadden met de bezorging van Actief en voedsellijstje gekregen.
In de Spar had Sippie een tafel ingericht waar alle artikelen stonden.
Je kon een keuze maken welke goederen je wou schenken met de actie: Een boodschapje extra.
Na het afrekenen kon je de goederen achter laten in de Spar en hier werd veel gebruik van gemaakt.
Zaterdag hebben we de pakketten opgehaald en verder weer gesorteerd per soort.
Ook kon zaterdag 8 november goederen bij me thuis worden gebracht.
Tevens kleding, incontinentiemateriaal, speelgoed en een vrije gift voor de transportkosten.
Met name 's morgens was het erg druk en ik had gelukkig hulp gekregen van mijn vriendin.
Het eindresultaat mocht er zijn en veel Eastermarders hebben gehoor gegeven aan mijn oproep, geweldig!
28 maart 2015 hoop ik weer een Kledingactie voor Dorcas te houden.
Resultaat op 8 november:
45 dozen met voedsel
115 zakken en dozen met kleding
3 dozen met speelgoed
19 pakken incontinentiemateriaal
€ 235,35 voor de transportkosten.

Namens Dorcas vriendelijk dank voor uw inbreng.
Zo kunnen we met elkaar iets betekenen voor onze allerarmste medemens in het buitenland.
Groeten van Tine Hoekstra – Twijnstra, 't Hof 90

dorcasdorcas1dorcas2

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: