De wettersportferiening 'Tusken Mar en Leyen' meldt dat der har dit jier in rekordtal dielnimmers oanmeld hawwe foar it klompkesilen op 11 maaie. Om 19.00 oere sille mear as 80 dielnimmers harren farrende kreaasjes te wetter litte. Der wurdt syld yn twa klassen: de klompklasse en de frije klasse.

It klompkesilen makket diel út fan it feestprogramma op 11 maaie fanwege de iepening fan de Komerk.

Image
Klompkesilen mei rekord tal dielnimmers

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: