Einlings wie it dan wer safier. Saterdei 24 novimber is Sinteklaas oankommen yn Eastermar.
Mar wat wie der dochs oan 'e hân? De pakjes wiene stellen troch in pear boeven. Dy rieden yn in grutte swarte auto troch it doarp te toeterjen. Allegearre berntsjes besochten de boeven tsjin te hâlden. Lokkich is alles wer goedkaam. De boeven binne pakt en alle pakjes binne wer terjochte.

sint3

It wie in grut feest yn de gymnastykseal. Foar de gruttere bern wie der bingo yn 'e Kjellingen.
 

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: