Zaterdag 12 december pakte de Family2Family Kadosjop weer groots uit op de jaarlijkse kerstmarkt in Eastermar. Speciaal voor deze kerstmarkt zijn veel nieuwe cadeautjes (van 2de hands spulletjes) gemaakt en ter verkoop aangeboden.

Ook werden door enkele vrijwilligers een aantal kerstukjes gemaakt die mochten worden verkocht, de opbrengst hiervan gaat ook naar Family2Family. Daarnaast was, evenals vorig jaar, een rad van avontuur opgesteld. Een aantal van onze sponsoren (met hun kinderen) verleenden medewerking aan het hele gebeuren. De Lotnummers konden zo steeds vlot worden verkocht en het rad kon verscheidene malen ‘draaien’. Per keer draaien leverde dat € 20 op voor Family2Family. Zo was dit rad van avontuur ook nu weer een grote publiekstrekker.

De Family2Family Kadosjop zelf werd druk bezocht en verscheidene cadeautjes gingen vlot over de toonbank. Na afloop kon de eindbalans worden opgemaakt. We waren blij verrast met een opbrengst van € 520,-. Daar kunnen we weer veel mee doen in Armenië.

Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Ondanks de geslaagde actie zijn er nog veel (specifieke) kerstcadeautjes overgebleven. Deze kunnen nog steeds worden gekocht.

Belangstelling? Neem dan even contact op met (en kom langs bij) Jantjse Hoekstra, ’t Hôf 57 (tel. 471558). Voor meer informatie over Family2Family zie: www.famtofam.nl.

Family2Family

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: