It doarpsfeest, edysje 2009, is mei it moaiste waar fan de wrâld úteinset. De earste oaljekoeken sitte al wer achter de kiezzen, de earste pilskes binne tape. De havenmaster hat foar de gelegenheid foar in flagge yn de ljochtmêst op 'e Komerk soarge. Hy hie in oere wurk om de mêst del te krijen en twa minuten om de flagge der yn te knoopjen... Doe moast de mêst wer omheech mar... no wapperet der ek wat!
De Fryske flagge slút moai oan by it tema fan it doarpsfeest (Frysk). De flagge sels is trouwens in skinking fan Jan Loonstra fan de E.M. Beimastrjitte.

Fryske flagge yn top

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: