Locoburgemeester Doeke Fokkema van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft zaterdag de borden voor Whatsapp Buurtpreventie in gebruik genomen. Het eerste bord werd door de politie met spoed naar Eastermar gebracht waar het symbolisch in ontvangst werd genomen door enkele jongere inwoners van Eastermar (Froukje Wiersma en Hester Valk) en door een oudere bewoner, Jan Talstra, oom van wijkagent Henriette Talstra. Het bord werd vervolgens overgedragen aan de heer Fokkema die het uit het cadeaupapier haalde en het bord ophing voor de Preventietruck. Eastermar is het eerste dorp in Tytsjerksteradiel waar sinds augustus 2015 een Whatsapp Buurtpreventieteam actief is.

Burgerparticipatie 

De gemeente Tytsjerksteradiel regelde de aanschaf en plaatsing van de preventieborden. De gemeente ziet dit initiatief als een mooi voorbeeld van burgerparticipatie en besloot het project aan te merken als voorbeeldproject. Ook de politie stimuleert actief het opzetten van deze whatsapp-groepen die inmiddels op veel meer plaatsen in Nederland actief zijn. “De leden fan de Appgroep binne de eagen en earen yn it doarp”, zo vindt wijkagent Henriette Talstra. Zaterdag stond ook de preventietruck woninginbraken van de politie in Eastermar. In deze vrachtwagen kregen inwoners en overige geïnteresseerden tips over inbraakpreventie.

Hoe werkt Whatapp Buurtpreventie?

Wanneer een lid van de Whatsapp Buurtpreventie een verdachte situatie signaleert dan stuurt hij een appbericht naar alle overige leden. Indien nodig wordt direct 112 gebeld of enkele leden dichtbij de locatie gaan zelf naar de plek om poolshoogte te nemen. Op die manier wordt geprobeerd een inschatting te maken of de plannen van de verdachte persoon te verstoren (‘de zaak stuk te maken’). De app kan worden gebruikt om elkaar voor verdachte situaties te waarschuwen of wanneer bijvoorbeeld een kind is vermist.  Ook meedoen? Ook meehelpen om Eastermar It Heechsân, Skûlenboarch of It Wytfean een stukje veiliger te maken? Meld je dan aan via: veiligeastermar@gmail.com. Laat je naam, adres, geboortedatum en mobiele nummer achter. Je ontvangt vervolgens de spelregels en een instructie. Leeftijd minimaal 18 jaar.

ABA 4816

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: