Op de freedtemoarn fan it doarpsfeest is der altyd omtinken foar de bern. Dit jier is dizze dei tafallich ek noch de lêste skoaldei foar de fakânsje!

It tema fan dit jier is mearkes (sprookjes). Fanwege de ferskate buertfoarstellings is Eastermar ien grut 'sprookje' en ek de bern hâlde har hjirmei dwaande troch spultsjes en in 'sprookjesvossejacht'.

doarpsfeest-vrij-01.jpg

doarpsfeest-vrij-02.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: