Dam Jaarsmacollectie verhuist naar Eastermar
 
De indrukwekkende verhalencollectie van Dam Jaarsma bestaat uit bijna 17.000 verhalen en wordt beheerd door het Meertens Instituut te Amsterdam.
Vanwege het Dam Jaarsmajaar is deze collectie weer in de belangstelling gekomen door inspanning van Stichting 100 jaar Dam Jaarsma.
Het blijkt nu dat het Meertens Instituut een beetje met de verzameling in zijn maag zit omdat het binnenkort gaat verhuizen naar een kleiner pand in de binnenstad. Een deel van de collecties zal elders moeten worden opgeslagen. Beheerder van de volksverhalenbank, Theo Meder, spreekt bij de collectie Jaarsma van "een vrachtwagen vol".

Stichting 100 jaar Dam Jaarsma heeft meteen aangeboden om de verhalenverzameling naar Eastermar te verhuizen. Het is immers een mooi idee dat de collectie weer in eigen dorp terugkeert. Auke de Jong, neef van Dam Jaarsma, wil de collectie voorlopig wel huisvesten totdat er een betere opslag of zelfs expositieruimte voor de verzameling is gevonden.
 
Het Meertens Instituut werkt vlot mee en de collectie komt al vóór de officiële opening van het Dam Jaarsmajaar naar ons dorp!
 
De vraag is nu of er vrijwilligers beschikbaar zijn die willen helpen om de vrachtwagen uit te laden, want een dergelijke klus kan het bestuur van de stichting niet alleen aan. De vrachtwagen wordt a.s. dinsdag om 10.00 verwacht bij de boerderij van Auke de Jong.
Wilt u liever niet meehelpen sjouwen, dan kunt u andere vrijwilligers misschien steunen door bijv. een kan koffie of wat lekkers te brengen.

Van tevoren aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon om 10 uur komen.

Update: zie vervolg in dit artikel

hoekema VerhuiswagenBij de verhuizing maken we gebruik van de service van Hoekema Verhuizingen

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: