...rivierkreeftsjes.

It paadsje by de brêge, by de wâl fan de Lits del rjochting Ald Brêgehûs, is sûnt koart terrein fan in koloanje Amerikaanske rivierkreeftsjes. Kennelik hawwe dizze eksoaten reden om krekt op dit plak út de Lits te krûpen.

Jo kinne it fleis yn de sturt fan dizze kreeftsjes ite, dus sla jo slach!

rivierkreeftsjes

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: