Tytsjerksteradiel hat in nije webside.

Tal fan ferbetteringen binne oanbrocht op it mêd fan foarmjouwing en yndieling. Boppedat is de sykfunksje ferbettere en kriget ek de Fryske taal rom omtinken.

Mei de nije hiemside wol de gemeente de tsjinstferliening nei de boargers ferbetterje.

webside-t-diel

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: