De ‘blikken tún' is de uitwerking van een kunstproject uit afval. Het idee is als winnaar gekozen uit de prijsvraag tijdens de bedrijvencontactdagen 2009. De vraag was een ludieke, duurzame actie voor de gemeente Tytsjerksteradiel te bedenken.

Wat gaan we doen
Tijdens een workshop met kunstenaar Volken de Vlas, die van afval kunst maakt, worden op 4 september berenklauwen van afval gemaakt. Deze duurzame kunstwerken worden na afloop van de workshop geplaatst in de tuin van de grofvuillocatie aan de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 10 in Burgum.

Wat vragen we van u?
Voor het maken van het kunstwerk zijn wij op zoek naar zoveel mogelijk lege conservenblikken, frisdrankblikjes, oude koektrommels, beschuitbussen etc. en oude of kapotte paraplu's.

Waar inleveren?
Wij roepen alle inwoners van Tytsjerksteradiel van harte op om bovenstaande afvalproducten te deponeren in de groene duobakken met het logo ‘It kin oars it moat oars'. Deze bakken staan in de diverse dorpen in de periode van 22 juli tot 3 september meestal naast de textielbakken.

In Eastermar:

Naast de textielbak in de E.M. Beimastrjitte tegenover de kerk

U kunt de kunstwerken vanaf 9 september bewonderen bij de ingang van de gemeentewerf aan de Mr. Oppedijk van Veenweg 10 in Burgum.

Misschien wordt straks uw oude paraplu of koektrommel wel vereeuwigd in een kunstwerk. Doe mee en werk samen met ons aan een duurzaam Tytsjerksteradiel.

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: