Gemeente Tytsjerksteradiel doet onderzoek naar de woningbehoefte onder haar inwoners

De gemeente Tytsjerksteradiel doet de komende weken onderzoek naar de woonwensen van haar inwoners. Want ook al heeft Tytsjerksteradiel op dit moment niet te maken met krimp, op termijn lijkt dit onvermijdelijk. Ook dan wil de gemeente dat iedereen prettig kan blijven wonen in Tytsjerksteradiel en dat bij verhuisplannen de gewenste woning gevonden kan worden.

Onderzoek onder bewoners
Via een enquête kunnen bewoners aangeven of ze tevreden zijn over hun huidige woning, of ze verhuisplannen hebben en wat voor woning zij in dat geval zoeken. Er wordt een enquête gehouden onder alle huishoudens en onder thuiswonende jongeren tussen de 18 en 30 jaar. De gemeente wordt bij dit onderzoek ondersteund door Onderzoeksbureau Companen uit Arnhem. Donderdag 22 september ontvangen alle huishoudens en thuiswonende jongeren een brief waarin staat hoe alles in zijn werk gaat. Vanaf dan kan de enquête op internet ingevuld worden.

Telefonisch is ook mogelijk
Na twee weken start ook een telefonische enquête. Mensen die een uitnodiging hebben gekregen en dan nog niet de enquête op internet hebben ingevuld, kunnen vanaf dat moment gebeld worden door een medewerker van Companen om telefonisch mee te doen aan het onderzoek. Onder de deelnemers verloot de gemeente vijf pakketten met daarin fair trade en biologische streekproducten ter waarde van €100,-.

Waarom dit onderzoek?
Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen hier prettig kan wonen en dat mensen bij verhuisplannen hun gewenste woning in onze gemeente kunnen vinden. Vandaar dat we graag meer zicht willen krijgen op de woningvoorkeuren van onze inwoners. Met behulp van de resultaten gaan we als gemeente, aan de slag om het woonbeleid aan te passen, zodat we beter kunnen inspelen op de woonwensen die er zijn. Het is dus belangrijk dat iedereen die een brief krijgt, meedoet aan de enquête.

Tips of suggesties?
Het gemeentebestuur gaat graag in gesprek met inwoners die goede ideeën hebben voor een mogelijke oplossing. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van grond voor tijdelijke huisvesting, het beschikbaar stellen van een bestaand gebouw of woning of kent u bijvoorbeeld een goed voorbeeld uit een andere gemeente dat ook hier haalbaar zou zijn. Alle tips en suggesties zijn welkom!

Heeft u vragen over het woningmarktonderzoek of u heeft tips voor (tijdelijke) huisvesting in uw dorp dan kunt u contact opnemen met onze balie Bouwen en Wenjen. Dat kan door te bellen naar 0511-460 822 of stuur een e-mail naar baliebw@t-diel.nl.

Update van gemeente:
Bij de verwerking van de brieven is er iets mis gegaan. Het blijkt namelijk dat alle vrouwelijke inwoners worden aangesproken met meneer en andersom. Daarnaast hebben een aantal inwoners twee brieven gekregen. Alle inwoners van onze gemeente staan met de juiste aanhef bij ons geregistreerd.

Voor vragen, opmerkingen en klachten kunt u terecht bij de enquête afdeling: enqueteafdeling@companen.nl of 0800-266 72 63.

survey

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: