Vandaag is het internetwerk www.tytsjerksteradiel-online.nl gestart. Een platform met dezelfde basisfuncties als Facebook of Hyves met als bedoeling lokale en regionale netwerken te faciliteren. Het is GEEN vervanging van de websites van dorpsbelangen maar biedt de mogelijkheid op een regionaal nivo dorpen, bewoners, stichtingen, verenigingen en bedrijven meer met elkaar te verbinden. Behalve dit platform heeft het ook de mogelijkheid om de diverse websites onder de aandacht te brengen en activiteiten te promoten. Tytsjerksteradeel online is gratis. Voor meer informatie kunt u de website bezoeken. De inhoud wordt bepaald door de toekomstige deelnemers en gebruikers. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan www.tytsjerksteradiel-online.nl zouden wij dit van harte waarderen.  

T-diel

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: