Op 10 oktober kon u tijdens de Brainstormavond over de structuurvisie in De Pleats uw mening geven over de ruimtelijke ontwikkeling van Tytsjerksteradiel tot 2020. De deelnemers konden aangeven welke waarden zij belangrijk vinden voor Tytsjerksteradiel. Daarnaast werd ook gevraagd deze waarden op het gebied van wonen, werken en omgeving te vertalen naar maatregelen die bij deze waarden passen. De avond maakte duidelijk wat er leeft onder de bevolking van Tytsjerksteradiel.


Voor degenen die niet aanwezig waren bij de brainstormavond is er via onze website ook nog een mogelijkheid te reageren. Wij vragen u antwoord te geven op o.a. de volgende vragen:

  1. wat vindt u van belang in de gemeente? (bij de inrichting van onze dorpen)
  2. wat vindt u mooi in de gemeente? (landschap/voorzieningen/gebouwen/wijken)
  3. wat mist u in de gemeente? (wat kunnen wij nog verbeteren op het gebied van wonen, werken en omgeving?)

Ook kunt u natuurlijk andere opmerkingen of ideeën met betrekking tot de structuurvisie kwijt. Reageren kan op www.t-diel.nl/finsteropromte via het reactieformulier. Op deze website vindt u, naast meer informatie over de structuurvisie, ook een verslag van de Brainstormavond van 10 oktober 2007.


Op 31 oktober 2007 wordt in Stania State in Oentsjerk nog een workshop voor belangenorganisaties en leden van dorpsbelangen gehouden. Meer informatie over deze bijeenkomst is te krijgen bij projectleider structuurvisie Rob van der Vegte, tel: (0511) 460 860.

 

Image

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: