Understeand berjocht krigen we trochstjoerd:

'Bouw voetbalkooi gaat door.
Op de gemeentelijke website (punt 8)
staat te lezen dat er voor de bouw van een voetbalkooi aan het Harstepaad geen belemmeringen meer zijn. 

Uit de besluitenlijst van de vergadering van B & W dd. 5 januari (en nu defintief geworden):  
Bezwaarschrift van enkele inwoners uit Eastermar tegen het verlenen van een ongefaseerde en reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van een voetbalkooi en baskets bij De Kjellingen te Eastermar. 
Het bezwaar wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard. Het primaire besluit wordt in stand gelaten en de tenaamstelling van de bouwvergunning gewijzigd, zodat KEaRN de houder van de bouwvergunning wordt.'

Goed nijs foar Eastermarder sportivelingen!

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: