Op donderdag 20 maart opent wethouder Bart Bakker om 13.30 uur de tentoonstelling rond de ontwerpwedstrijd voor de structuurvisie van Tytsjerksteradiel. De tentoonstelling vindt plaats in de bibliotheek van Burgum. Tijdens deze opening maakt de wethouder ook bekend wie de winnaars zijn van deze ontwerpwedstrijd.


Mijn Tytsjerksteradiel in 2020

Kinderen van verschillende basisscholen in Tytsjerksteradiel hebben erg hun best gedaan om in tekeningen en maquettes uit te beelden hoe zij willen dat Tytsjerksteradiel er in 2020 uitziet. De inzendingen zijn divers en zeer creatief. Je kunt echt zien dat de scholen serieus met de opdracht aan de slag zijn gegaan.


Helaas kan er maar één de winnaar zijn. De jury van de gemeente heeft bij de beoordeling gelet op creativiteit, originaliteit en visie van de ontwerpen. De keuze voor een winnaar was zeer moeilijk. Na lang beraad heeft de jury een winnaar gekozen. De winnaar van de ontwerpwedstrijd krijgen een mooie prijs van de gemeente.

 

Doel ontwerpwedstrijd
Het doel van de ontwerpwedstrijd is om ideeën van kinderen over de (ruimtelijke) toekomst van hun gemeente te inventariseren voor de structuurvisie. Deze structuurvisie is namelijk belangrijk voor de latere leefomgeving van deze kinderen. Door deze ontwerpwedstrijd krijgt de gemeente een beeld van wat kinderen van belang vinden voor hun eigen omgeving.

 

Deelnemende scholen
Deelnemende scholen waren: De Finne uit Jistrum, Thrimwalda uit Gytsjerk, De Oerstek uit Noardburgum, Master de Vriesskoalle uit Sumar, De Wrâldpoarte uit Garyp, De Balsemyn uit Eastermar, Dûbel Ien uit Suwald, ’t Partoer uit Burgum, De Arke uit Burgum, De Bolster uit Eastermar, De Winde uit Hurdegaryp en De Winze uit Wyns. Van enkele scholen hebben zelfs meerdere klassen ontwerpen ingeleverd.


Kom kijken!
Iedereen kan zelf een kijkje nemen bij de tentoonstelling in de bibliotheek in Burgum De tentoonstelling duurt tot 1 april 2008.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: