Zoals u wellicht weet zijn de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel druk bezig met de energietransitie. We betrekken zoveel mogelijk inwoners, organisaties en andere partijen hierbij. In november was een eerste bijeenkomst voor inwoners en andere belanghebbenden. In januari vindt weer een bijeenkomst plaats waarbij iedereen van harte welkom is. Vandaag – donderdag 12 december – is er een enquête over de energietransitie online gegaan. We willen zoveel mogelijk inwoners raadplegen over dit belangrijke onderwerp. We hopen dat u ons daarbij wilt helpen.

In de bijlage vindt u een nieuwsbericht over de enquête en een ‘save the date’ voor de informatiebijeenkomst op 20 januari. Zou u dit bericht willen verspreiden in uw dorp? In de bijlage vindt u ook een suggestie voor social media berichten. De foto in de bijlage kunt u hierbij plaatsen.

Uw medewerking wordt erg op prijs gesteld!

logo tyt achtk

Afbeelding enquete

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: