logo t diel

Burgum, 12 maart 2011

Eerste kievitsei in Tytsjerksteradiel

Op zondag 11 maart is het eerste kievitsei in de gemeente Tytsjerksteradiel gevonden. De heer Hans Douwe van der Boon uit Twijzelerheide vond het ei om 10.37 uur in Skûlenboarch.

Hans Douwe is achttien jaar en al vier jaar in het bezit van een eizoekerspas. Dit jaar zocht hij samen met zijn kameraad Freerk van der Boon naar het eerste kievitsei, maar Hans Douwe vond deze als eerste. 'Us heit wie der fan 't jier net by, mar doe't ik it aai fûn, ha ik him direkt belle. Hy kaam doe fuortdaliks nei ús ta.'

Burgemeester Ter Keurs neemt op dinsdag 13 maart 2011 om 9.00 uur het kievitsei in ontvangst op het gemeentehuis in Burgum. Hans Douwe van der Boon ontvangt het vindersloon van €15,00 en de officiële oorkonde. Weeklad Actief biedt de traditionele wisselbeker aan.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: