Op donderdag 1 oktober was er in De Pleats te Burgum een open discussieavond over de Ontwerp-Structuurvisie Tytsjerksteradiel.
De Ontwerp-Structuurvisie ligt ter inzage. De inspraakperiode duurt tot 30 oktober. De Structuurvisie is de basis voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Dit wordt dus ook de basis voor bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Tijdens de discussieavond kon iedereen die dat wilde kenbaar maken aan de raad wat hij of zij vindt van de structuurvisie.

finster op romte

Wat wilt u om u heen zien als u in 2020 door Tytsjerksteradiel loopt?   Lees meer...

 

Oar doarps- en ferieningsnijs: