Beste mensen,

Van Oké-PC mogen we de komende weken de CYBER BEPPE gebruiken. Hiervoor is de Cyber Beppe in Berchhiem ingezet en met groot succes.

De Cyber Beppe is een groot beeldscherm waar inwoners met vrienden of familie op een veilige en makkelijke manier kunnen BEELDBELLEN. Vanuit KEaRN brengen we het beeldscherm naar de inwoners thuis (volgens de RIVM-richtlijnen) en ondersteunen bij en tijdens het beeldbellen.

Als jullie nog een pake, beppe, kleinkind, buurman, buurvrouw, familie, kennis of cliënt weten die behoefte heeft aan contact met een dierbare en digitaal bellen uit wil proberen... neem dan contact op met Norma Klarenbeek of mij. Het is niet alleen voor ouderen maar voor ALLE DOELGROEPEN. 

We zitten nog wel even in de anderhalvemetersamenleving en wat zou het mooi zijn als contacten wel onderhouden worden en inwoners kennis maken met digitale middelen. Door dit project in te zetten onderzoeken we tevens welke digitale vragen er leven en of we die collectief kunnen clusteren (voorziening creëren) met eventuele netwerkpartners in de dorpen. 

P.S. Er hoeft niet per se wifi aanwezig te zijn, we kunnen contact maken via een hotspot. 

Met vriendelijke groet,

Norma Klarenbeek en Frouwina van Dekken
Namens Buurtwerk Tytsjerksteradiel

(Klik op de afbeelding voor meer info over Cyber Beppe)

Cyber Beppe

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: