Het consultatiebureau en het Jeugdteam van Burgum zijn verhuisd. Vanaf 29 september 2015 kunnen ouders met hun kinderen voor een bezoek aan het consultatiebureau en voor vragen over opvoeden en opgroeien voor jeugdigen tot 18 jaar terecht in het Torentje van CBS de Arke op de Tjalling H. Haismastraat 7B en 7A in Burgum.

Nieuwe locatie
Het consultatiebureau van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg en het Jeugdteam zijn op de nieuwe locatie aan de Tjalling H. Haismastraat onderdeel van de nieuwe Bernecampus van Burgum. GGD Fryslân en het Jeugdteam werken graag op een locatie waar kinderen, gezondheid en vragen over opvoeden en opgroeien samenkomen, zoals bij deze Bernecampus.

Bernecampus
Zo’n 2 à 3 jaar geleden kwamen de Gemeente Tytsjerksteradiel, de openbare basisschool 't Partoer en de christelijke basisschool De Arke met het idee om een Bernecampus in Burgum te ontwikkelen. Naast de beide scholen, het consultatiebureau en het Jeugdteam maken ook de kinderopvang en peuterspeelzaal van Kinderwoud deel uit van de Bernecampus. Daarnaast is er ook een koppeling met het nabijgelegen zwembad.

 logo tyts

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: