Het Autisme Kafé Tytsjerksteradiel (AKT-diel) organiseert de actie ‘Light it up Blue Burgum!’,
met medewerking van de gemeente en scholen. In de week van autisme (30 maart tot 6 april)
zijn er verschillende activiteiten. Het Kafé organiseert op 2 april een filmavond over jongeren
met autisme. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme is er op 6 april een
symposium over passend onderwijs. Het startsein van de Autismeweek wordt gegeven door
wethouder Doeke Fokkema in ’s werelds eerste Light it up Blue winkel.

Light it up blue Burgum
Van 30 maart t/m 6 april is het in Nederland Autismeweek. Autisme Kafé Tytsjerksteradiel
(AKT-diel) wil in deze week extra aandacht vragen voor mensen met autisme en organiseert
verschillende activiteiten. Autisme wordt letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers gezet met ‘Light
it up Blue Burgum’. Over de hele wereld worden op 2 april tijdens ‘World Autism Awareness
Day’ gebouwen blauw verlicht. In Burgum doen onder ander het gemeentehuis, de scholen, het
Peldershûs, de bibliotheek en De Pleats hier aan mee.

’s Werelds eerste Blue-light-store
Op 2 april start de week ludiek met ’s werelds 1e Light it up Blue Winkel in Het Torentje, naast de
Pleats in Burgum. Wethouder Doeke Fokkema geeft daar om 16.30 het startsein van de Week van
Autisme in Tytsjerksteradiel. Naast het officiële moment zijn in het winkeltje blauwe lampjes te koop,
maar is er vooral informatie over autisme en de autismeweek in Burgum. De Burgumer Blue-light-
store is tijdelijk en geopend van 2 t/m 5 april, tussen 16.00 – 18.00 uur.

Meer activiteiten
Autisme Kafé Tytsjerksteradiel wil mensen die te maken hebben met autisme (ASS), de gelegenheid
bieden elkaar te ontmoeten. Ouders, familie, mantelzorgers, leerkrachten en andere betrokkenen
kunnen in het Kafé ervaringen uitwisselen en kennis delen. Zo organiseerde het Kafé onder andere
een toneelavond en een gezellige brusjesochtend voor broertjes en zusje van kinderen met autisme.
Voor het komende jaar staat een autismemarkt, een lezingencyclus en sporten voor kinderen met
autisme op de planning. Met de deelname aan de actie ‘Kroonappels’ van het Oranjefonds wil AKT-
diel eveneens meer bekendheid krijgen en vooral meer kennis en begrip voor mensen met autisme.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht op www.akt-diel.nl. Op 30 maart zullen de ‘blue
men’ in het Burgumer centrum het publiek alvast attenderen op de week van autisme.

Klik hier voor het persbericht van een aantal activiteiten die wij (Autisme Kafé Tytsjerksteradiel) gaan organiseren in de week van het autisme (2 tot en met 6 april)

ATT

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: