De gemeenteraad, hoe zit het?

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in een gemeente. De gemeenteraad stelt de begroting en het beleid vast en controleert of burgemeester en wethouders de uitvoering goed hebben gedaan. In Tytsjerksteradiel zijn 23 raadsleden. De voorzitter van de raad is de burgemeester. De gemeenteraad vertegenwoordigt het volk. Eén keer in de vier jaar worden de raadsleden gekozen door de bevolking. Iedere inwoner van 18 jaar of ouder kan lid worden van de gemeenteraad.
Wat betekent dit in de praktijk? In de gemeenteraadsvergaderingen wordt regelmatig gesproken en besloten over verschillende onderwerpen die in Tytsjerksteradiel spelen. Grote projecten, bijvoorbeeld de Centrale As. Maar ook bestemmingsplannen, voorstellen om te bezuinigen, het horecabeleid, of regelingen op het gebied van zorg en welzijn.
Maar: wat wordt er dan precies besloten? Wie zijn de raadsleden? Hoe vertegenwoordigen zij u? Waarom zijn er raadscommissies? Hoe neemt de raad beslissingen? Wat betekent opiniërend vergaderen? En – belangrijk - hoe kunt u, als inwoner, bij de raad uw invloed uitoefenen?

Introductie en informatie
We willen u inwijden in de geheimen van de lokale politiek. Daarom bent u van harte welkom bij één van onze introductieprogramma’s. We combineren ze met raadsvergaderingen. Steeds op donderdagavond zijn de eerstvolgende vergaderingen op:
• 20 november en 18 december 2014 en 22 januari en 19 februari 2015.
De begintijd van het introductieprogramma is 18.30 uur en de plaats van samenkomst is de raadszaal in het gemeentehuis in Burgum. Het maximum aantal deelnemers per bijeenkomst is 25.

Programma
Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt u ontvangen door enkele raadsleden en de griffier. Daarna volgt de introductie. Om 19.30 uur is voor u een plekje gereserveerd op de publieke tribune in de raadzaal. Tot de ‘pauze’ (schorsing) volgt u de raadsvergadering. Als afsluiting van het introductieprogramma kunt u in de pauze uw reacties geven en/of overgebleven vragen stellen. Daarna staat het u vrij om óf naar huis te gaan óf het vervolg van de raadsvergadering bij te wonen.

Meer informatie en aanmelding
Meer informatie over de inhoud van het introductieprogramma kunt u opvragen bij Hinke Hoogland, griffiemedewerkster, telefoon (0511) 460 509 of e-mail
Voor uw aanmelding kunt u dezelfde bereikbaarheidsgegeven gebruiken.

Wolkom by de ried en tot ziens in het gemeentehuis!
Namens de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel, 

raadslogo

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen