... schilderachtig.
oktober 2009 005
Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: