...dochs mar wer in 'dyk' by it swimmersplak.

dyk.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: