...jin ôffreegje hokfoar ding dit is.

 MG 9670-01

Foar it antwurd: sjoch op de webside fan Bouwbedriuw Swart.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: