... de tiid efterút parkeare?

Image

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: