... net mear smoke op it Swimmersplakje.

IMG 4602

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: