...ôftelle oant it Easterbarren.

Takomme sneon kin ien fan de grutste barrens fan Eastermar wer plakfine: it strjitfestival Easterbarren.
Yn al dy jierren is it Easterbarren noch nea yn it wetter fallen en wy fertrouwe dan ek folslein op de waargoaden dat it ek dit jier goedkomme sil.

Om alfêst yn de stimming te kommen in kompilaasje fan foarich jier.

Iepening Easterbarren

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: