... tarieding foar de Russyske Bear.

De mannen fan de iisferiening binne drok mei it pleatsen fan it stek om de iisbaan hinne. Wilens hawwe sy oerlis oer it plan fan oanpak y.f.m. de coronamaatregels.
"Wat tinkst, hjir de yngong en dêr de útgong?"

iisbaan Eastermar

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: