Tot op heden verloopt het bouwproces volgens planning. Af en toe is er, vooral voor de omwonenden, op zeer vroege tijdstippen gestart met de werkzaamheden, maar we zullen proberen de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Image

Waarom zo'n strakke planning?
Om te voorkomen, dat de schoolkinderen het schooljaar moeten onderbreken voor de verhuizing, wordt er gestreefd naar een ingebruikname van het gebouw gedurende de zomerperiode 2007.
Het nieuwe schooljaar 2007/2008 zou dan gestart kunnen worden in het nieuwe gebouw. dit wordt niet alleen hard werken voor de bouwers, maar ook voor de andere mensen, die betrokken zijn bij dit nieuwe complex.
Een goed beheer en samenwerking tussen alle gebruikers in het complex is straks ook van groot belang. Een drietal themagroepen zijn hiermee druk doende.


Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd even contact met Wieny Toren opnemen.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: