It tydlike ûnderkommen fan de Balsemyn oan de Boskkamp is fan 'e moarn ôfbrutsen en fuorthelle. No't it gebou 'de Kjellingen' klear is, binne de tydlike lokalen net mer nedich.

Op dit plak sille yn in letter stadium nijbouhuzen komme.

Image

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: